شنبه ١٢ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

دوره مديريت عالي بهداشت عمومي ويژه توانمند سازي پزشكان خانواده شاغل در نظام سلامت كشور ايران براي آن دسته از پزشكان عمومي طراحي شده است كه تحت عنوان پزشك خانواده در نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار هستند. محتواي آموزشي اين دوره در ارتباط با مديريت ، حفظ و ارتقاي سلامت عمومي است كه بر اساس آن دانش آموختگان ، توانمنديهايي را در زمينه هاي مديريت مراقبتهاي عمومي و خط اول ، مبتني بر نيازهاي خانواده ها ، جامعه و نظام سلامت به صورت جامع (Comprehensive ) و پيوسته ( Longitudinal) كسب مي كنند. اين دوره ماهيتا به صورت پودماني و غير حضوري طراحي شده است ، ولي فراگيران موظفند ، در زمانهاي معين با هماهنگي با مسئولين ، در كارگاهها و برنامه هاي خاص پيش بيني شده حضور يابند .

 فلسفه ارزش ها و باورها   Belief & Values:

در این برنامه بر ارزش های زیر تاکید شده است:

سلامت محوری و دسترسی عادلانه آحاد مختلف جامعه بالاخص اقشار آسیب پذیر جامعه به خدمات کارا و اثربخشی سلامتی 2. رویکرد به موضوع سلامت از دیدگاه جامع بیولوژیک، روانشناختی و جامعه شناختی 3. تاکید بر ابعاد معنوی سلامت 4. حفظ شانیت و کرامت انسان ها با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای در جمیع شرایط

رسالت ، ماموریت Mission)):

رسالت این دوره، توانمند سازی پزشکان عمومی کشور به منظور ایفای نقش بعنوان پزشکان خانواده در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است.

دورنما، چشم انداز ( Vision):

در راستای تحقق چشم انداز نظام، در ده سال آینده با داشتن پزشکان توانمند به یک نظام ارائه خدمات ادغام یافته (متناسب با پیشرفت برنامه) شامل سطح بندی خدمات و نظام ارجاع دست خواهیم یافت.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:

انتظار می رود، دانش آموختگان این دوره در پایان دوره قادر باشند:

1.       با بیماران، خانواده ها، گروه های اجتماعی، جمعیت های خاص، اعضای تیم سلامت، مسئولین نظام سلامت و سایر افراد و سازمان های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با سلامت ارتباط برقرار نمایند.

2.       مشکلات مرتبط با سلامت را در افراد و جامعه شناسایی نمایند.

3.       به بیماران خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی را در سطح عمومی و خط اول به شکل جامع (بیولوژیک، روانشناختی و جامعه شناسی) و پیوسته (در طول زمان) ارائه نمایند.

4.       در زمینه مدیریت بیماری ها، کنترل همه گیری ها و ارائه خدمات پیشگیری به افراد، خانواده ها و جامعه اقدام نمایند.

5.       در زمینه اجرای برنامه های مرتبط با سلامت در منطقه تحت پوشش خود اقدام نمایند.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.